SGA
SANDVIKENS GYMNASTIKAVDELNINGAR

BARN & UNGDOMSGYMNASTIK

Barngymnastiken är grunden för Gymnastikförbundets verksamhet. Den ger en grundläggande motorikträning och vänder sig i vår förening till barn 2-10 år. Barngymnastik är allsidig, varierande, lekfull och utgår från barnens individuella förutsättningar. Här skapas förutsättningar för ett aktivt liv och fysisk, social och mental utveckling. I vår förening bäddar vi för ett livslångt intresse i form av redskapsgymnastik med lek, musik och rörelse.

Källa: Svenska gymnastikförbundet.


I SGA har vi roligt och all verksamhet sker på barnens villkor.

För att varje barn ska få ut så mycket som möjligt av sin träningstid så förbehåller sig föreningen rätten att i samrådan med föräldrar flytta barn mellan grupperna om vi ser att behov finns.Inga anmälningar kan nu göras till vårterminen 2024. 

Nästa anmälningsperiod öppnar i sommar, till HT-24.GRUPPFÖRKLARINGAR


Liten & stor

Vi fokuserar på barnens motoriska grunder: gå, springa, klättra, krypa, hoppa, hänga och rulla.

På ett lekfullt sätt tar sig barnen igenom en redskapsbana med hjälp av en medföljande vuxen och våra ledare.

4-6 år

Vi lär oss grunderna i gymnastik. Vi fokuserar mycket på grundstyrka och motorik för att få en bra grund.

6-8 år

Vi lär oss grunderna i gymnastik. Vi fokuserar mycket på grundstyrka och motorik för att få en bra grund.

8-10 år

Vi lär oss grunderna i gymnastik. Vi fokuserar mycket på grundstyrka och motorik för att få en bra grund.

Parkour

I Parkour handlar det om att ta sig från punkt A till punkt B på snabbast, smidigast och effektivast sätt. I Parkour ses varje hinder som en möjlighet att utveckla sin fysiska och psykiska kapacitet genom träning, för att överkomma allt svårare hinder.

Parkour utövas såväl både inomhus och utomhus. Bara fantasin sätter gränser för vilka hinder och banor som ni kan skapa utifrån era förutsättningar.

Träningarna håller till i Gymnastikens hus.

AG

ARTISTISK GYMNASTIK ÄR EN ROLIG OCH UTVECKLANDE TRÄNINGSFORM DÄR ALLA KAN TRÄNA OCH TÄVLA UTIFRÅN EGEN AMBITION OCH ÅLDER. ARTISTISK GYMNASTIK ÄR EN OLYMPISK DISCIPLIN MED LÅNG TRADITION.

GYMNASTERNA TÄVLAR I FYRA GRENAR: HOPP, BARR, BOM OCH FRISTÅENDE SOM UTMANAR GYMNASTERNAS FÄRDIGHETER PÅ OLIKA SÄTT.

Sandvikens Gymnastikavdelningar
Jernvallen, Sätragatan 15 81161 Sandviken

026-272301

gymnastik@sgakansliet.se

Måndag-tisdag: 09:00-12:30
Onsdag: 09:00-15:00 
Torsdag: 09:00-15:00 
Fredagar: stängt