SGA
sandvikens gymnastikavdelningar

PARKOUR

Vad ÄR PARKOUR?
Parkour är att ta sig från punkt A till punkt B på snabbast, smidigast och effektivast sätt möjligt. I parkour ses varje hinder som en möjlighet att utveckla sin fysiska och psykiska kapacitet genom träning, för att överkomma allt svårare hinder. Parkour utövas såväl inom- som utomhus – bara fantasin sätter gränser för vilka hinder och banor som ni kan skapa utifrån era förutsättningar.

Källa: Svenska Gymnastikförbundet


I SGA har vi roligt och all verksamhet sker på barnens villkor.

För att varje barn ska få ut så mycket som möjligt av sin träningstid så förbehåller sig föreningen rätten att i samrådan med föräldrar flytta barn mellan grupperna om vi ser att behov finns.

GRUPPER höstTERMINEN 2023


                                            parkour/freeruning

PARKOUR 7-10 ÅR (födda år 2016-2013)

Tisdagar 18.30-19.30 Gymnastikens Hus

Ledare: Johanna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parkour 9-12 (födda år 2011-2014)

Tisdagar 19.30-20.30 Gymnastikens Hus

Ledare: Johanna


Sandvikens Gymnastikavd - Gymnastik Jernvallen, Sätragatan 15 81161 Sandviken

026-272301

gymnastik@sgakansliet.se

Måndag-onsdag: 09:00-12:30 Torsdag: 09:00-12:30, 13:00-15:00 fredagar: stängt